Connect

Kinderen en jongeren

Kinderen/jongeren zoeken hun eigen weg in deze wereld.
EIGEN, want elk persoon is uniek!

Vanuit onze verbinding gaan we samen op zoek naar manieren waarop het kind/jongere inzicht krijgt in wie hij of zij is.

Het weten dat bepaalde dingen gewoon deel van je uitmaken is een eerste stap.

Vanuit hun eigen kracht gaan we kijken hoe ze met emoties en frustraties om kunnen gaan zonder zichzelf of anderen te schaden, zodat ze manieren vinden om zichzelf staande te houden in de maatschappij en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Ik werk niet met een vast stramien, maar vanuit onze verbinding.

Ik ga aan de slag met de emoties en frustraties die zich op dat moment voordoen, met respect voor de mogelijkheden van het kind/de jongere.
Iedereen is anders, iedereen heeft andere talenten en mogelijkheden.

Invalshoeken die ik gebruik om inzicht te krijgen in zichzelf en vaardigheden te ontwikkelen kunnen zijn: werken met pony’s, wandelen, tekenen, praten, knutselen en systemisch werk.

Wat kan de reden zijn voor aanmelding: 

Hoogsensititief
Faalangst
Negatief zelfbeeld
Concentratieproblemen
Verdriet
Boosheid 
Angst
Introvert of extravert gedrag

Neem ook een kijkje bij: 

Connect-time voor kinderen 

cartoon